6.33. Configura la quadrícula…

The Configure Grid command lets you set the properties of the grid which you can display over your image while you are working on it. GIMP provides only Cartesian grids. You can choose the color of the grid lines, and the spacing and offsets from the origin of the image, independently for the horizontal and vertical grid lines. You can choose one of five different grid styles.

6.33.1. Activació de l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú de la imatge: ImatgeConfigura la quadrícula….

6.33.2. Descripció del diàleg «Configura la quadrícula de la imatge»

Figura 16.97. El diàleg «Configura la quadrícula»

El diàleg «Configura la quadrícula»

Aparença

Al diàleg Configura la quadrícula, hi podeu determinar les propietats de la quadrícula, que es fa visible quan activeu la quadrícula de la imatge.

Estil de línia
Interseccions (punts)

Aquest estil, el menys visible, mostra un punt a cada intersecció de les línies de la quadrícula.

Interseccions (creus)

Aquest estil, per defecte, mostra una creu amb forma de símbol «+», a cada intersecció de les línies de la quadrícula.

Guionets

Aquest estil mostra línies discontínues al color del primer pla de la quadrícula. Si les línies estan massa juntes, la quadrícula no es veurà bé.

Guionets dobles

Aquest estil mostra línies discontínues en què els colors del primer pla i el fons de la quadrícula s'alternen.

Sòlid

Aquest estil mostra línies de quadrícula sòlides al color del primer pla de la quadrícula.

Color del primer pla i color del fons

Feu clic al botó de color per a seleccionar un color nou per a la quadrícula.

Espaiat

Amplada i alçada

Podeu seleccionar la mida de les cel·les de la quadrícula i la unitat de mesura.

Desplaçament

Amplada i alçada

Podeu configurar el desplaçament de la primera cel·la. La coordenada d'origen és al cantó superior esquerra de la imatge. Per defecte, la quadrícula comença a la coordenada d'origen, (0,0).