6. El menú «Imatge»

6.1. Visió general

Figura 16.54. Els continguts del menú «Imatge»

Els continguts del menú «Imatge»

El menú Imatge conté ordres que utilitzen o afecten d'alguna manera tota la imatge, no només la capa activa o una part específica de la imatge.

[Nota] Nota

A més de les ordres descrites ací, també podeu trobar altres entrades en el menú. No formen part del mateix GIMP, però han estat afegits per connectors de tercers. Podeu trobar informació sobre la funcionalitat d'un connector fent referència a la seva documentació.