6.32. Fjern alle hjelpelinjer

Kommandoen Fjern alle hjelpelinjer gjer nettopp dette: fjernar alle hjelpelinjene frå biletet. Denne kommandoen er aktuell når du har mange hjelpelinjer i biletet. Har du berre ei eller to hjelpelinjer, er det raskare å dra dei inn til linjalen.

6.32.1. Aktivering

You can access this command from the main menu through ImageGuidesRemove all guides.