6.12. Perspectiva

6.12.1. Panoràmica

Figura 17.137. Exemple del filtre «Perspectiva»

Exemple del filtre «Perspectiva»

Imatge original

Exemple del filtre «Perspectiva»

Aplicació del filtre «Perspectiva»


Aquest filtre afegeix una ombra en perspectiva a la zona seleccionada o al canal alfa com a capa a sota de la capa activa. Podeu triar el color, la distància i la direcció de l'ombra, així com la distància de l'horitzó.

Si cal, el filtre redimensiona la imatge, però no afegirà color de fons per a fer les ombres visibles.

6.12.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú principal FiltresLlums i ombresPerspectiva….

6.12.3. Opcions

Figura 17.138. Opcions del filtre «Perspectiva»

Opcions del filtre «Perspectiva»

Angle

L'angle determina la direcció de l'ombra o la imaginària font de llum. Els valors van de 0° a 180°, on 90° representa una font de llum just al davant de la selecció o capa. Per a angles de menys de 90°, l'ombra és al costat dret, de manera que la font de llum està a l'esquerra. Per angles majors de 90°, és al revés. Suggeriment: posar-se al lloc de la font de llum.

Figura 17.139. Exemple d'«Angle»

Exemple d'«Angle»

Angle a 15°

Exemple d'«Angle»

Angle a 45° (per defecte)

Exemple d'«Angle»

Angle a 105° (90° + 15°)


Distància relativa de l'horitzó

Aquesta opció determina com de lluny es troba l'horitzó imaginari. La distància relativa és la distància de la línia del terra de la selecció o capa, la «unitat» de mesura és l'alçada de la selecció o capa.

Els valors van de 0,1-24, a 1, 24,1, on 24.1 seria quasi «infinit». Tingueu en compte que la longitud relativa de l'ombra no ha de ser major que la distància de l'horitzó.

Figura 17.140. Exemple de la «Distància de l'horitzó»

Exemple de la «Distància de l'horitzó»

Angle = 45°. Distància = 2.4. Longitud = 1.8.


En l'exemple anterior, la zona groga és la selecció on s'ha aplicat el filtre. La línia blava de dalt representa l'horitzó imaginari. L'angle entre la línia del terra i la selecció i la línia vermella és de 45°. La longitud de la línia vermella és d'1,8 vegades l'altura de la selecció del color groc. Estesa a l'horitzó, la longitud és de 2,4 vegades l'altura de la selecció.

Longitud relativa de l'ombra

Amb aquesta opció es pot triar la longitud de l'ombra respecte a l'alçada de la selecció o capa. En l'exemple anterior, la línia vermella representa la longitud de l'ombra, és d'1,8 (relativa a l'altura de la selecció groga).

El valor va del 0,1 a 24,1, encara que la longitud de l'ombra no ha d'excedir la distància relativa de l'horitzó - no es pot anar més enllà de l'horitzó.

Figura 17.141. Exemple de «Longitud de l'ombra»

Exemple de «Longitud de l'ombra»

Longitud = 1.0 (per defecte)

Exemple de «Longitud de l'ombra»

Longitud = 1.5


Radi del difuminat

Després de crear l'ombra, un Difuminat gaussià s'aplicarà amb un radi específic a la capa de l'ombra, s'obtindrà una aparença realista de l'ombra.

Figura 17.142. Exemple de difuminat

Exemple de difuminat

Radi del difuminat = 3 (per defecte)

Exemple de difuminat

Sense difuminat (Radi del difuminat = 0)


Color

Per descomptat, el color predeterminat de l'ombra és negre. Però en fer clic al botó, s'obre una finestra de selecció i es pot triar el color desitjat.

Opacitat

L'opacitat de l'ombra és l'opacitat de la capa nova que conté l'ombra (vegeu la Secció 1.1, Secció 1.1, «Propietats de la capa»). El valor per defecte és 80%, però podeu seleccionar qualsevol altre valor de 0 (totalment transparent) a 100 (totalment opac). Després d'aplicar el filtre a una imatge, podeu canviar l'opacitat en el diàleg de les capes.

Interpolació

Aquesta llista desplegable dona l'opció d'interpolació utilitzat quan es transforma la capa de l'ombra, per exemple, girada per l'angle especificat. Si no se'n tria Cap normalment provocarà un efecte dentat. És una bona opció triar Lineal.

Permet redimensionar

Si està activat, per tal de fer lloc a l'ombra el filtre redimensionarà la imatge si cal.

En el següent exemple, la zona groga és la selecció activa, el fons és de color blau clar. L'àrea blanca s'ha afegit després del canvi de mida per a fer l'ombra visible.

Figura 17.143. Exemple «Permetre el redimensionat»

Exemple «Permetre el redimensionat»

Permet redimensionar

Exemple «Permetre el redimensionat»

No permet el redimensionat