12.8. Diapositiva

12.8.1. Visió general

Figura 17.265. Exemple del filtre «Diapositiva»

Exemple del filtre «Diapositiva»

Imatge original

Exemple del filtre «Diapositiva»

Aplicació del filtre «Diapositiva»


Aquest filtre fa que la imatge se sembli a una diapositiva, afegint-hi un marc negre amb les perforacions i les etiquetes.

Si cal, la imatge es retallarà perquè entri en una proporció d'amplada : alçada = 3:2. Si l'amplada de la imatge és més gran que l'alçada, el marc negre s'afegirà a dalt i a baix de la imatge, sinó, els marcs s'afegiran en els costats esquerre i dret. Podeu seleccionar el color i la lletra tipogràfica del text que apareix en el marc. S'utilitzarà el color del fons actiu per a dibuixar les perforacions.

L'script només funciona amb imatges RGB i escala de grisos que contenen una sola capa. En cas contrari, l'entrada del menú estarà desactivada.

12.8.2. Activació del filtre

El filtre es troba al menú principal FiltresDecoraDiapositiva….

12.8.3. Opcions

Figura 17.266. Les opcions de «Diapositiva»

Les opcions de «Diapositiva»

Text

Una etiqueta curta que es mostrarà en la part superior i inferior, o a l'esquerra i a la dreta del marc. El text ha de ser realment curt.

Número

Ací es pot introduir un text per a simular un número consecutiu de la diapositiva. Es mostraran dos nombres: aquest nombre i el nombre amb el caràcter «A» afegit.

Lletra tipogràfica

Fent clic en aquest botó, s'obre el diàleg de les lletres tipogràfiques, on es pot triar una lletra pel text del marc.

Color de la lletra tipogràfica

Fent clic en aquest botó apareix un diàleg de selecció de color que us permet triar el color del text.

Treballa en una còpia

Si està marcada, el filtre crea una nova finestra que conté una còpia de la imatge. La imatge original romandrà sense canvis.