2. Používání Script-Fu skriptů

2.1. Script-Fu?

Script-Fu scripts are similar to very powerful macros that you may be familiar with from other programs. Script-Fu is based on an interpreted language called Scheme, and works by using functions that interact with GIMP's internal functions. You can do all kinds of things with Script-Fu, but an ordinary GIMP user will probably use it for automating things that:

  • Chce často provádět.

  • Jsou velmi složité a těžce zapamatovatelné.

Remember that you can do a whole lot with Script-Fu. The scripts that come with GIMP can be quite useful, but they can also serve as models for learning Script-Fu, or at least as a framework and source of modification when you make your own script. Read the Script-Fu Tutorial in the next section if you want to learn more about how to write your own scripts.

V této kapitole popíšeme některé z nejužitečnějších skriptů, nikoliv však všechny. Je jich totiž prostě příliš mnoho. Některé jsou navíc velmi jednoduché a k jejich používání není třeba žádné dokumentace.