2. Χρήση σεναρίων Script-Fu

2.1. Script-Fu;

Οι δέσμες ενεργειών Script-Fu είναι παρόμοιες με τις πολύ ισχυρές «μακροεντολές» που μπορεί να γνωρίζετε από άλλα προγράμματα. Το Script-Fu βασίζεται σε μια διερμηνευμένη γλώσσα που ονομάζεται Scheme και λειτουργεί χρησιμοποιώντας συναρτήσεις που αλληλεπιδρούν με τις εσωτερικές συναρτήσεις του GIMP. Μπορείτε να κάνετε όλων των ειδών τα πράγματα με το Script-Fu, αλλά ένας συνηθισμένος χρήστης του GIMP θα το χρησιμοποιήσει πιθανότατα για την αυτοματοποίηση πραγμάτων που:

  • Θέλετε να κάνετε συχνά.

  • Είναι πραγματικά περίπλοκες να γίνουν και δύσκολες να θυμόσαστε.

Να θυμάστε ότι μπορείτε να κάνετε πολλά με το Script-Fu. Τα σενάρια που παρέχονται με το GIMP μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμα, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως μοντέλα για την εκμάθηση του Script-Fu, ή τουλάχιστον ως πλαίσιο και πηγή τροποποίησης όταν φτιάχνετε το δικό σας σενάριο. Διαβάστε το μάθημα Script-Fu στην επόμενη ενότητα, εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς να γράφετε τα δικά σας σενάρια.

Θα περιγράψουμε μερικά από τα πιο χρήσιμα σενάρια σε αυτό το κεφάλαιο, αλλά δεν θα τα καλύψουμε όλα. Υπάρχει απλά ένας πολύ μεγάλος αριθμός σεναρίων. Μερικά από τα σενάρια είναι επίσης πολύ απλά και δεν θα χρειαστείτε καμία τεκμηρίωση για να χρησιμοποιήσετε.