14.9. Pevný šum

14.9.1. Overview

Obrázek 17.342. Example of turbulent solid noise

Example of turbulent solid noise

Filter Solid noise applied


Solid Noise is a great texture maker. Note that this noise is always gray, even if you applied it to a very colorful image (it doesn't matter what the original image looks like -- this filter completely overwrites any existing background in the layer it is applied to). This is also a good tool to create displacement maps for the Warp transform tool or for the Bump Map filter. With the "turbulence" setting active, the results look quite a bit like real clouds.

14.9.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersRenderNoiseSolid noise….

14.9.3. Options

Obrázek 17.343. Solid Noise filter options

„Solid Noise“ filter options

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

X size, Y size

Určuje měřítko šumu ve vodorovném (X) a svislém (Y) směru (v rozsahu 0.1 až 16.0).

Detail

Tato volba určuje množství detailů ve vytvořené textuře. Čím vyšší hodnota, tím více detailů a tím více textura vypadá, jako by byla složena z menších částí. Nižší hodnota činí texturu měkčí a mlhovitější.

Tileable

Je-li tato volba aktivní, lze vytvořený šum použít jako dlaždice. Například lze použít jako pozadí na webové stránce, hranice mezi jednotlivými dlaždicemi nebudou patrné.

Turbulentní

Zaškrtnutím této volby se dosáhne velice zajímavých výsledků připomínajících olej na vodě, mraky kouře, živou tkáň nebo skvrny z Rorschachova testu.

Hnízdo náhodných čísel

This option controls random behaviour of the filter. If the same random seed in the same situation is used, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing New Seed button.