7.8. Rozprostřít

7.8.1. Overview

Obrázek 17.158. Example of applying the Spread filter

Example of applying the Spread filter

Original image

Example of applying the Spread filter

Filter Spread applied


Filtr Rozprostřít prohodí každý pixel v aktivní vrstvě či výběru s jiným náhodně zvoleným pixelem v uživatelem nastavené maximální vzdálenosti. Vytváří tak intenzivní dojem šumu v oblastech výrazných barevných hranic, na jednobarevných plochách nemá žádný účinek. Do obrázku se nepřidává žádná nová barva.

7.8.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersNoiseSpread….

7.8.3. Options

Obrázek 17.159. Spread filter options

„Spread“ filter options

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Horizontal, Vertical

You can set the distance that pixels will be moved along Horizontal and Vertical axis. The axis can be locked by clicking the Chain icon.

Hnízdo náhodných čísel

Controls randomness of spreading. If the same random seed in the same situation is used, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing New Seed button.