7.8. Escampa

7.8.1. Resum

Figura 17.158. Exemple d'aplicació del filtre Escampa

Exemple d'aplicació del filtre Escampa

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Escampa

Filtre «Escampa» aplicat


El filtre Escampa reemplaça cada píxel de la capa o selecció activa per un d'altre escollit a l'atzar segons un valor definit per l'usuari. Funciona sobre transicions de color, no sobre zones de color llis. No s'ha afegit color.

7.8.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú principal FiltresSorollEscampa….

7.8.3. Opcions

Figura 17.159. Opcions del filtre «Escampa»

Opcions del filtre «Escampa»

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Horitzontal, vertical

Podeu definir la distància de la qual es desplaçaran els píxels al llarg dels eixos Horitzontal i Vertical. L'eix es pot bloquejar fent clic a la icona de la cadena.

Llavor aleatòria

Controla l'atzar de la propagació. Si s'utilitza la mateixa llavor aleatòria en la mateixa situació, el filtre produirà exactament els mateixos resultats. Una llavor aleatòria diferent produeix resultats diferents. Podeu introduir-la manualment o generar-la aleatòriament polsant el botó llavor nova.