7.7. Roztřepení

7.7.1. Overview

Obrázek 17.156. Example of applying the Slur filter

Example of applying the Slur filter

Original image

Example of applying the Slur filter

Filter Slur applied


Filtr roztřepení vytváří efekt připomínající rozpouštění a stékání obrázku směrem dolů. Každý pixel ovlivněný filtrem má 80% šanci nahrazení pixelem umístěným přímo nad ním, ve zbývajících případech je nahrazen pixelem vlevo nebo vpravo od tohoto výše umístěného pixelu. Filtrem jsou ovlivněny všechny nebo jen některé pixely z aktivní vrstvy či výběru, jejich podíl je určen volbou Náhodnost (%).

7.7.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersNoiseSlur….

7.7.3. Options

Obrázek 17.157. Slur filter options

Slur filter options

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Náhodnost (%)

Posuvník Náhodnost určuje podíl pixelů aktivní vrstvy či výběru, které budou roztřepeny. Čím vyšší hodnota, tím více roztřepených pixelů. Vzhledem ke způsobu, jakým tento filtr pracuje, je ale efekt nejnápadnější při použití střední hodnoty, okolo 50. Vyzkoušejte si to sami!

Opakování

Posuvník Opakování určuje počet aplikací filtru. Čím vyšší hodnota, tím větší roztřepení a tím delší vzdálenost, po které se barva přenáší.

Hnízdo náhodných čísel

Controls randomness of slurring. If the same random seed in the same situation is used, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing New Seed button.