7.8. Sprei

7.8.1. Oversyn

Figur 17.158. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Sprei»


Dette filteret bytter farge i alle pikslane i det aktive laget eller i det aktive utvalet med ein tilfeldig farge plukka frå det same området. Det vert altså ikkje lagt inn nye fargar, berre bytt meir eller mindre om på dei som finst frå før. Du kan bestemma kor sterk ombyttinga skal vere. Filteret verkar ikkje på einsfarga område.

7.8.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersNoiseSpread….

7.8.3. Innstillingar

Figur 17.159. Innstillingane for filteret «Sprei»

Innstillingane for filteret «Sprei»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

Desse innstillingane er omtalte i Del 2, «Felles eigenskapar».

Horizontal, Vertical

You can set the distance that pixels will be moved along Horizontal and Vertical axis. The axis can be locked by clicking the Chain icon.

Tilfeldig frø

Controls randomness of spreading. If the same random seed in the same situation is used, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing New Seed button.