5.11. Shift

5.11.1. Overview

Obrázek 17.77. Example for the Shift filter

Example for the Shift filter

Original image

Example for the Shift filter

Filter Shift applied


Tento filtr posouvá všechny řádky nebo sloupce pixelů v aktivní vrstvě či výběru o náhodnou vzdálenost omezenou nastaveným maximem.

5.11.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsShift….

5.11.3. Options

Obrázek 17.78. Shift filter options

„Shift“ filter options

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Shift

With this option, you can set the maximum shift, between 1 and 200 pixels.

Left: original. Right: shift = 100 horizontally.

Shift direction

This option sets the direction horizontally or vertically.

Random seed

Shift is done at random. You can change the seed.