5.11. Siirtymä

5.11.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.77. Esimerkki Siirtymä-suodattimesta

Esimerkki Siirtymä-suodattimesta

Alkuperäinen kuva

Esimerkki Siirtymä-suodattimesta

Siirtymä suodatin käytettynä


Se siirtää kaikki nykyisen kerroksen tai valinnan vaaka- tai pystysuorassa olevat pikselirivit satunnaiseen etäisyyteen asetetuissa rajoissa.

5.11.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsShift….

5.11.3. Asetukset

Kuva 17.78. Siirtymä suodattimen asetukset

”Siirtymä” suodattimen asetukset

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Siirtymä

With this option, you can set the maximum shift, between 1 and 200 pixels.

Left: original. Right: shift = 100 horizontally.

Shift direction

This option sets the direction horizontally or vertically.

Random seed

Shift is done at random. You can change the seed.