14.17. Filtry

14.17.1. Overview

Obrázek 17.357. Příklad výsledku použití filtru Sinus

Příklad výsledku použití filtru Sinus

Filter Sinus applied


You can find this filter from the main menu through FiltersRenderPatternSinus….

Filtr Sinus vytváří vlnovité textury založené na sinusoidách, které připomínají namočené hedvábí nebo možná strukturu překližky. Textura je založena na dvou barvách, které lze definovat přímo v dialogu filtru (či použít barvu popředí a pozadí).

Filtr umožňuje nastavit velikost a komplexitu struktury a řadu dalších parametrů. Příklad je zobrazen níže.

Results don't depend on the image you opened.

14.17.2. Options

Obrázek 17.358. Sinus filter options (Settings)

„Sinus“ filter options (Settings)

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

X scale, Y scale

Nízká hodnota Zvětšení X/Y maximalizuje vodorovné/svislé roztažení textury, zatímco vysoká hodnota texturu stlačí.

Komplexnost

Tato volba určuje způsob vzájemné interakce obou barev. Čím vyšší hodnota, tím složitější textura.

Hnízdo náhodných čísel

This option controls the random behavior of the filter. If the same random seed in the same situation is used, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing the New Seed button.

Force tiling

Pokud je zaškrtnuta tato volba, lze výslednou texturu použít pro dlaždicování, aniž by byly viditelné hranice mezi jednotlivými dlaždicemi.

Distorted

This options give additional control of the interaction between the two colors.

Color 1, Color 2

Here, you set the two colors that make up your texture. Default colors are yellow and blue.

Blend Mode

Zde lze zvolit mezi třemi fnkcemi mísení barev: Lineární, Bilineární a Sinusoidální.

Exponent

Exponent určuje, která z obou barev je dominantní a nakolik převažuje nad druhou barvou. Je-li tato volba nastavena na nulu, jsou obě barvy v rovnováze. V krajních pozicích jedna z barev vždy zcela převládá.