14.17. Ημίτονο

14.17.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.358. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο ημίτονο

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο ημίτονο

Εφαρμογή φίλτρου «ημίτονο»


You can find this filter from the main menu through FiltersRenderPatternSinus….

Με το φίλτρο ημιτόνου μπορείτε να κάνετε υφές βασισμένες στο ημίτονο, που μοιάζει μάλλον σαν νερωμένο μετάξι ή ίσως κοντραπλακέ. Αυτό το πρόσθετο δουλεύει χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά χρώματα που μπορείτε να ορίσετε στην καρτέλα χρωμάτων. Αυτά τα δύο χρώματα τότε δημιουργούν μοτίβα κυμάτων βασισμένα στη συνάρτηση ημιτόνου.

Μπορείτε να ορίσετε τις κλίμακες Χ και Υ, που καθορίζουν την επέκταση ή συρρίκνωση της υφής. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την συνθετότητα της συνάρτησης: μια υψηλή τιμή δημιουργεί περισσότερη παρεμβολή ή επανάληψη στο μοτίβο. Ένα παράδειγμα φαίνεται παρακάτω.

Τα αποτελέσματα δεν εξαρτώνται από την εικόνα που ανοίξατε.

14.17.2. Επιλογές

Σχήμα 17.359. Επιλογές φίλτρου «ημίτονο» (ρυθμίσεις)

Επιλογές φίλτρου «ημίτονο» (ρυθμίσεις)

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κλίμακα Χ, Κλίμακα Υ

Μια χαμηλή τιμή X/Y θα μεγιστοποιήσει την οριζόντια/κάθετη επέκταση της υφής, ενώ η υψηλή τιμή θα το συμπιέσει.

Πολυπλοκότητα

Αυτή ελέγχει την αλληλεπίδραση των δύο χρωμάτων μεταξύ τους (την ποσότητα της αλληλεπίδρασης ή επανάληψης).

Τυχαία σπορά

Αυτή η επιλογή ελέγχει την τυχαία συμπεριφορά του φίλτρου. Εάν η ίδια τυχαία σπορά στην ίδια κατάσταση χρησιμοποιηθεί, το φίλτρο παράγει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Μια διαφορετική τυχαία σπορά παράγει διαφορετικά αποτελέσματα. Η τυχαία σπορά μπορεί να εισαχθεί χειροκίνητα ή να δημιουργηθεί τυχαία πατώντας το πλήκτρο της νέας σποράς.

Εξαναγκασμός παράθεσης

Εάν σημειώσετε αυτό, θα πάρετε ένα μοτίβο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράθεση. Π.χ., μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως παρασκήνιο σε μια σελίδα HTML και τα άκρα της παράθεσης θα ενωθούν χωρίς ραφή.

Παραμορφωμένο

Αυτή η επιλογή δίνει πρόσθετο έλεγχο της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο χρωμάτων.

Χρώμα 1, Χρώμα 2

Εδώ, ορίζετε τα δύο χρώματα που κάνουν την υφή σας. Τα προεπιλεγμένα χρώματα είναι κίτρινο και γαλάζιο.

Κατάσταση ανάμειξης

Μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ τριών συναρτήσεων για να ορίσετε τα σχήματα των κυμάτων που παράγονται: γραμμικό, διγραμμικό και ημιτονοειδές.

Εκθέτης

Ο εκθέτης ελέγχει ποιο από τα δύο χρώματα είναι κυρίαρχο και πόσο. Εάν ορίσετε τον εκθέτη σε -7,5, το αριστερό χρώμα θα κυριαρχεί πλήρως και εάν ορίσετε +7,5 θα είναι ανάποδα. Μια τιμή μηδέν θα είναι ουδέτερη.