5.17. Vent

5.17.1. Visió general

Figura 17.97. Exemple del filtre «Vent»

Exemple del filtre «Vent»

Imatge original

Exemple del filtre «Vent»

Aplicació del filtre «Vent»


El filtre Vent es pot utilitzar per a crear un desplaçament cinètic, mitjançant l'afegit de ratlles fines al voltant de les vores. Però també es pot utilitzar com un filtre genèric de distorsió. Una característica d'aquest filtre és que renderitza les línies negres o blanques fines. El Vent detectarà les vores de la imatge i li estendrà les línies fines a les vores. Amb això es pot crear la sensació de moviment, a causa que les vores es desdibuixen com un objecte en moviment.

5.17.2. Activació el filtre

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsWind….

5.17.3. Opcions

Figura 17.98. Opcions del filtre «Vent»

Opcions del filtre «Vent»

La interfície és bastant senzilla. Podeu configurar la Força del vent i un valor del Llindar. El Llindar restringeix l'efecte d'algunes àrees de la imatge. La Força controla la quantitat de vent, així, un valor alt serà una tempesta. Podeu incrementar l'efecte marcant la casella Ràfega, que produirà línies més gruixudes que el vent.

Podeu configurar el vent en dues direccions, dreta o esquerra. Tanmateix, podeu regular la vora de l'objecte amb les opcions Davant, Darrere o tots dos. Darrere produeix un vent negre, menys convincent que el de Davant, que produeix un vent blanc.

Les següents il·lustracions es basen en la següent imatge:

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Estil
Vent

Aquesta opció és la que més suggereix un efecte de moviment. Les línies són fines.

Ràfega

Aquesta opció vol suggerir una ràfega provocada per una explosió. Les línies són gruixudes.

Direcció

Podeu seleccionar la direcció, Esquerra o Dreta, des d'on ve el vent.

Vores afectades
Davant

Les línies comencen des de la vora del davant, projectant-se sobre l'objecte. Suggereix que un vent violent està arrencant el color.

Darrere

Les línies comencen des de la vora del darrere de l'objecte.

Ambdós

Combina tots dos efectes.

Llindar blanc i negre

El llindar per a detectar les vores. Com més elevat és, menys vores es detectaran.

Força

Un valor més gran, incrementa la força de l'efecte.

Llavor aleatòria

L'efecte Vent es fa a l'atzar. Podeu utilitzar una altra llavor.