5.17. Άνεμος

5.17.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.97. Παράδειγμα φίλτρου «ανέμου»

Παράδειγμα φίλτρου «ανέμου»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα φίλτρου «ανέμου»

Εφαρμογή φίλτρου «ανέμου»


Το φίλτρο ανέμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία θόλωσης κίνησης, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ένα γενικό φίλτρο παραμόρφωσης. Το χαρακτηριστικό αυτού του φίλτρου είναι ότι θα αποδώσει λεπτές μαύρες ή λευκές γραμμές. Ο άνεμος θα ανιχνεύσει τις άκρες της εικόνας και τεντώνει λεπτές λευκές ή μαύρες γραμμές από αυτή την άκρη. Γιαυτό μπορείτε να δημιουργήσετε την ψευδαίσθηση της κίνησης, επειδή οι άκρες θα θολωθούν σε μια φωτογραφία κινούμενου αντικειμένου.

5.17.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsWind….

5.17.3. Επιλογές

Σχήμα 17.98. Επιλογές φίλτρου «ανέμου»

Επιλογές φίλτρου «ανέμου»

Η διεπαφή είναι ολότελα απλή. Μπορείτε να ορίσετε τη δύναμη του ανέμου και μια τιμή κατωφλίου. Το κατώφλι θα περιορίσει το αποτέλεσμα σε λιγότερες περιοχές της εικόνας. Η δύναμη ελέγχει την ποσότητα του ανέμου, έτσι υψηλή τιμή θα αποδώσει καταιγίδα. Μπορείτε επίσης να αυξήσετε το αποτέλεσμα ορίζοντας τη μορφοποίηση σε φύσημα, που θα παράξει πιο παχιές γραμμές από τον άνεμο.

Μπορείτε να ορίσετε μόνο τον άνεμο σε δύο κατευθύνσεις, είτε αριστερά ή δεξιά. Όμως, μπορείτε να ελέγξετε από ποια άκρη θα έλθει ο άνεμος χρησιμοποιώντας τις τιμές κύρια, δευτερεύουσα ή και τα δύο. Επειδή το ίχνος θα παράξει ένα μαύρο άνεμο, δημιουργεί μια λιγότερο πειστική θόλωση κίνησης παρά ο οδηγός, που θα παράξει λευκό άνεμο.

Οι επόμενες επεξηγήσεις βασίζονται σε αυτήν την εικόνα:

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Μορφοποίηση
Άνεμος

Αυτή η επιλογή είναι πολύ δηλωτική του εφέ μετακίνησης. Τα ίχνη είναι λεπτά.

Κύμα

Αυτή η επιλογή προσπαθεί να δηλώσει το κύμα που οφείλεται σε έκρηξη. Τα ίχνη είναι χοντρά.

Κατεύθυνση

Μπορείτε να διαλέξετε την κατεύθυνση, αριστερά ή δεξιά, από την οποία έρχεται ο άνεμος.

Επηρεαζόμενη άκρη
Κύρια

Τα ίχνη ξεκινούν από το μπροστινό όριο, πέφτοντας στο ίδιο το αντικείμενο. Υπαινίσσεται ότι ένας βίαιος άνεμος αποσπά χρώμα.

Δευτερεύουσα

Τα ίχνη ξεκινούν από το πίσω όριο του αντικειμένου.

Και τα δύο

Συνδυάζει και τα δύο εφέ.

Κατώφλι

Το κατώφλι για ανίχνευση ορίων. Όσο πιο υψηλό είναι τόσο λιγότερα όρια θα ανιχνευθούν.

Δύναμη

Υψηλότερες τιμές αυξάνουν τη δύναμη του εφέ.

Τυχαία σπορά

Το εφέ ανέμου γίνεται τυχαία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο σπόρο.