6. Obrázek

6.1. Overview

Obrázek 16.54. Obsah nabídky Obrázek

Obsah nabídky Obrázek

Nabídka Obrázek obsahuje příkazy, které ovlivňují nebo využívají obrázek jako celek, nikoliv pouze aktivní vrstvu nebo jinou část obrázku.

[Poznámka] Poznámka

Besides the commands described here, you may also find other entries in the menu. They are not part of GIMP itself, but have been added by third-party plug-ins. You can find information about the functionality of a plug-in by referring to its documentation.