Kapitola 16. Nabídky

Obsah

1. Introduction to Menus
1.1. The Main Menu
1.2. Context Menus
1.3. Tab menus
2. Soubor
2.1. Overview
2.2. New…
2.3. Vytvořit
2.4. Open…
2.5. Open as Layers…
2.6. Open Location…
2.7. Otevřít nedávný
2.8. Uložit
2.9. Save as…
2.10. Save a Copy…
2.11. Revert
2.12. Export… and Overwrite…
2.13. Export As…
2.14. Create Template…
2.15. Vytisknout
2.16. Send by Email
2.17. Copy Image Location
2.18. Show in File Manager
2.19. Zavřít
2.20. Zavřít
2.21. Ukončit
3. Upravit
3.1. Soubor
3.2. Undo
3.3. Znovu
3.4. Historie vracení
3.5. Vyjmout
3.6. Kopírovat
3.7. Kopírovat viditelné
3.8. Vložit
3.9. Paste Into Selection
3.10. Paste In Place
3.11. Paste Into Selection In Place
3.12. Paste as
3.13. Buffer
3.14. Vymazat
3.15. Vyplnit barvou popředí
3.16. Vyplnit barvou pozadí
3.17. Vyplnit vzorkem
3.18. Fill Selection Outline
3.19. Fill Path
3.20. Vykreslit výběr
3.21. Stroke Paths
3.22. Preferences
3.23. Input Devices
3.24. Klávesové zkratky
3.25. Moduly
3.26. Units
4. Výběr
4.1. Selection
4.2. Vše
4.3. None
4.4. Invertovat
4.5. Float
4.6. Podle barvy
4.7. Z cesty
4.8. Editor výběru
4.9. Prolnutí
4.10. Sharpen
4.11. Zmenšit
4.12. Zvětšit...
4.13. Obvod
4.14. Remove Holes
4.15. Distort
4.16. Zaoblený obdélník
4.17. Toggle Quick Mask
4.18. Uložit do kanálu
4.19. Do cesty
5. Zobrazení
5.1. Zobrazení
5.2. Nový pohled
5.3. Show All
5.4. Bod na bod
5.5. Zoom
5.6. Flip & Rotate (0°)
5.7. Center Image in Window
5.8. Okno dle obrázku
5.9. Přes celou obrazovku
5.10. Navigační okno
5.11. Display Filters
5.12. Relative colorimetric
5.13. Show Selection
5.14. Zobrazovat hranici vrstvy
5.15. Show Canvas Boundary
5.16. Zobrazovat vodítka
5.17. Zobrazovat mřížku
5.18. Show Sample Points
5.19. Chytat na vodítka
5.20. Chytat ke mřížce
5.21. Snap to Canvas
5.22. Snap to Active Path
5.23. Padding Color
5.24. Zobrazovat lištu nabídky
5.25. Zobrazovat pravítka
5.26. Zobrazovat rolovací lišty
5.27. Zobrazovat stavovou lištu
6. Obrázek
6.1. Overview
6.2. Duplicate
6.3. Mode
6.4. RGB
6.5. Odstíny šedi
6.6. Indexovaný režim
6.7. Encoding
6.8. Color Management
6.9. Use sRGB Profile
6.10. Assign Color Profile
6.11. Convert to Color Profile
6.12. Discard Color Profile
6.13. Save Color Profile to File
6.14. Transformovat
6.15. Překlápění
6.16. Rotace
6.17. Velikost plátna
6.18. Fit Canvas to Layers
6.19. Fit Canvas to Selection
6.20. Velikost tisku
6.21. Velikost obrázku
6.22. Crop Image
6.23. Slice Using Guides
6.24. Horlivé ořezávání
6.25. Sloučit viditelné vrstvy
6.26. Zploštit obrázek
6.27. Align Visible Layers…
6.28. Guides
6.29. New Guide (by Percent)
6.30. New Guide
6.31. New Guides from Selection
6.32. Remove all Guides
6.33. Configure Grid…
6.34. Informační okno
6.35. Metadata
6.36. Metadata Viewer
6.37. Metadata Editor
7. The Layer Menu
7.1. Vrstvy
7.2. Nová vrstva
7.3. New From Visible
7.4. New Layer Group
7.5. Duplikovat vrstvu
7.6. Ukotvit vrstvu
7.7. Merge Down
7.8. Merge Layer Group
7.9. Delete Layer
7.10. The Text Commands of the Layer Menu
7.11. Zahodit informace o textu
7.12. Stack Submenu
7.13. Select Previous Layers
7.14. Select Next Layers
7.15. Select Top Layer
7.16. Select Bottom Layer
7.17. Raise Layer
7.18. Lower Layer
7.19. Layer to Top
7.20. Layer to Bottom
7.21. The Reverse Layer Order command
7.22. Maska
7.23. Add Layer Masks
7.24. Apply Layer Mask
7.25. Delete Layer Mask
7.26. Show Layer Masks
7.27. Edit Layer Mask
7.28. Disable Layer Masks
7.29. Masks to Selection
7.30. Add Layer Mask to Selection
7.31. Subtract Layer Mask from Selection
7.32. Intersect Layer Mask with Selection
7.33. The Transparency Submenu of the Layer menu
7.34. Přidat alfa kanál
7.35. Remove Alpha Channel
7.36. Barva do alfy
7.37. Částečně zploštit
7.38. Práh alfy
7.39. Alfa do výběru
7.40. Přidat k výběru
7.41. Subtract Alpha from Selection
7.42. Průnik s výběrem
7.43. The Transform Submenu
7.44. Flip Horizontally
7.45. Flip Vertically
7.46. Rotate 90° clockwise
7.47. Rotate 90° counter-clockwise
7.48. Rotate 180°
7.49. Arbitrary Rotation
7.50. Offset
7.51. Layer Boundary Size
7.52. Layer to Image Size
7.53. Velikost vrstvy
7.54. Resize Layers to Selection
7.55. Crop Layers to Content
8. The Colors Menu
8.1. Introduction to the Colors Menu
8.2. Color Balance
8.3. Color Temperature
8.4. Hue Chroma
8.5. Hue-Saturation
8.6. Saturation
8.7. Exposure
8.8. Shadows-Highlights
8.9. Brightness-Contrast
8.10. Levels
8.11. Curves
8.12. Invertovat
8.13. Linear Invert
8.14. Inverze hodnoty
8.15. The Auto Submenu
8.16. Ekvalizovat
8.17. White Balance
8.18. Roztáhnout kontrast
8.19. Stretch Contrast HSV
8.20. Vylepšit barvy
8.21. The Components Submenu
8.22. Filtry
8.23. Extract Component
8.24. Mono Mixer
8.25. Komponovat
8.26. Dekomponovat
8.27. TODO
8.28. The Desaturate Submenu
8.29. Color to Gray
8.30. Desaturate
8.31. Mono Mixer
8.32. Sepia
8.33. The Map Submenu
8.34. Přerovnat barevnou mapu.
8.35. Set Colormap
8.36. Filtry
8.37. Záměna barev
8.38. Rotace barevné mapy
8.39. Mapování z přechodu
8.40. Mapování z palety
8.41. Vzor vybarvení
8.42. The Tone Mapping Submenu
8.43. Fattal et al. 2002
8.44. Mantiuk 2006
8.45. Reinhard 2005
8.46. Stress
8.47. Destripe
8.48. Retinex
8.49. TODO
8.50. HSV
8.51. Průměr okraje
8.52. Export Histogram
8.53. Plynulá paleta
8.54. Threshold
8.55. Colorize
8.56. Posterize
8.57. Color to Alpha…
8.58. Dither
8.59. RGB Clip
8.60. Hot…
9. Nástroje
9.1. Nástroje
10. Filtry
10.1. Filtry
10.2. Zopakovat
10.3. Re-Show Last
10.4. Přenastavit všechny filtry
10.5. The Python-Fu Submenu
10.6. Script-Fu
11. Windows Menu
12. Nápověda
12.1. Introduction to the Help Menu
12.2. Help
12.3. Kontextová nápověda
12.4. Tip dne
12.5. O aplikaci
12.6. Search and Run a Command
12.7. Prohlížeč zásuvných modulů
12.8. Prohlížeč procedur
12.9. Bug Reports and Feature Requests
12.10. GIMP online
12.11. User Manual

1. Introduction to Menus

There are many places in GIMP where you can find menus. The aim of this chapter is to explain all the commands that are accessible from the main menu at the top of GIMP's window, and the main menu you get by right clicking the canvas. All context menus and menu entries for other dialogs are described elsewhere in the chapters that describe the dialogs themselves.

1.1. The Main Menu

The main menu in multi-window mode.

[Poznámka] Poznámka

The main menu may contain additional entries if you have added scripts or plug-ins.

1.2. Context Menus

If you right-click on certain parts of GIMP's interface, a context menu opens, which allows access to additional commands related to where you clicked. Some places where you can access context menus are:

  • Right-clicking on an image window displays the Main menu. This is useful when you are working in full-screen mode, without a menu bar.

  • Right-clicking on a layer in the Layers Dialog or on a channel in the Channels Dialog displays functions for the selected layer or channel.

  • Right-clicking on the Main Menu bar has the same effect as left-clicking.

  • Right-clicking on the title bar displays functions which do not belong to GIMP, but to the window manager of your computer.

1.3. Tab menus

The Tab Menu that uses a small triangle, is not related to the Main Menu, but mentioned here for the sake of completeness:

Every dockable dialog contains a Tab Menu button, as highlighted below. Pressing this Tab Menu button opens a special menu of tab-related operations, with an entry at the top that opens the dialog's context menu.

Obrázek 16.1. A dockable dialog.

A dockable dialog.

A dialog window with the Tab menu button highlighted.

A dockable dialog.

The Tab menu.


See 2.3.2 – „Nabídka karty“ to learn more about Tab menus.