6.20. Formát titulku a stavové lišty obrázku

Obrázek 15.106. Formát titulku a stavové lišty obrázku

Formát titulku a stavové lišty obrázku

Na této kartě lze nastavit text titulku okna obrázku a jeho stavové lišty. Titulek by se měl zobrazovat nad obrázkem, záleží do ovšem na správci oken, není to proto zaručeno ve všech případech. Stavová lišta se zobrazuje pod obrázkem, na pravé straně. Více informací viz část Okno obrázku.


6.20.1. Volba formátu

You can choose among several predesigned formats, or you can create one of your own, by writing a format string in the entry area. Here is how to understand a format string: anything you type is shown exactly as you type it, with the exception of variables, whose names all begin with %. Here is a list of the variables you can use:

Proměnná Meaning
%f Bare filename of the image, or Untitled
%F Full path to file, or Untitled
%p Unikátní identifikační číslo (ID) obrázku
%i Číslo pohledu, pokud je obrázek zobrazen vícekrát
%t Typ obrázku (RGB, stupně šedi, indexovaný)
%z Stupeň přiblížení v procentech
%s Source scale factor (zoom level = %d/%s) FIXME
%d Destination scale factor (zoom level = %d/%s) FIXME
%Dx Pokud je obrázek nečistý, expanduje do x, jinak nic.
%Cx Expanduje do x, pokud je obrázek čistý, jinak nic.
%l The number of layers
%L Počet vrstev (dlouhá forma)
%m Paměť používaná obrázkem
%n Jméno aktivní vrstvy či kanálu
%o Name of the color profile
%P ID aktivní vrstvy či kanálu
%w Šířka obrázku v pixelech
%W Šířka obrázku ve fyzických jednotkách
%h Výška obrázku v pixelech
%H Výška obrázku ve fyzických jednotkách
%u Značka jednotky (např. px pro pixely)
%U Zkratka jednotky
%x Active layer width in pixels
%X Active layer width in real-world units
%y Active layer height in pixels
%Y Active layer height in real-world units
%% A literal % symbol