6.20. Τίτλος παραθύρου εικόνας και γραμμής κατάστασης

Σχήμα 15.106. Τίτλος παραθύρου εικόνας και μορφές γραμμής κατάστασης

Τίτλος παραθύρου εικόνας και μορφές γραμμής κατάστασης

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το κείμενο που εμφανίζεται σε δύο θέσεις: τη γραμμή τίτλου μιας εικόνας και τη γραμμή κατάστασης. Η γραμμή τίτλου πρέπει να εμφανίζεται πάνω από την εικόνα· όμως, αυτό εξαρτάται από τη συνεργασία από το διαχειριστή παραθύρου, έτσι δεν είναι εγγυημένο ότι θα δουλεύει πάντοτε. Η γραμμή κατάστασης εμφανίζεται κάτω από την εικόνα, στη δεξιά πλευρά. Δείτε την ενότητα Παράθυρο εικόνας για περισσότερες πληροφορίες.


6.20.1. Επιλογή τύπου

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών προσχεδιασμένων μορφών, ή μπορείτε να δημιουργήσετε τη δικιά σας, γράφοντας ένα συμβολοσειρά μορφής στην περιοχή εισόδου. Ιδού πώς μπορείτε να καταλάβετε μια συμβολοσειρά μορφής: οτιδήποτε πληκτρολογείτε εμφανίζεται ακριβώς όπως το πληκτρολογείτε με την εξαίρεση των μεταβλητών, των οποίων όλα τα ονόματα ξεκινάνε με «%». Ιδού μια λίστα μεταβλητών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Μεταβλητή Σημαίνει
%f Γυμνό όνομα αρχείου της εικόνας, ή «Άτιτλο»
%F Πλήρες μονοπάτι στο αρχείο, ή «Άτιτλο»
%p Αριθμός ταυτότητας εικόνας (αυτός είναι μοναδικός)
%i Αριθμός προβολής, εάν η εικόνα έχει περισσότερες από μία εμφανίσεις
%t Τύπος εικόνας (RGB, γκρι κλίμακα, από ευρετήριο)
%z Συντελεστής εστίασης ως ποσοστό
%s Συντελεστής κλίμακας πηγής (στάθμη εστίασης = %d/%s)
%d Συντελεστής κλίμακας προορισμού (στάθμη εστίασης = %d/%s)
%Dx Επέκταση στο x εάν η εικόνα είναι βρόμικη, αλλιώς τίποτα
%Cx Επέκταση στο x εάν η εικόνα είναι καθαρή, αλλιώς τίποτα
%l Αριθμός στρώσεων
%L Αριθμός στρώσεων (μεγάλη μορφή)
%m Χρησιμοποιούμενη μνήμη από την εικόνα
%n Όνομα της ενεργής στρώσης/καναλιού
%o Όνομα της κατατομής (προφίλ) χρώματος
%P ταυτότητα της ενεργής στρώσης/καναλιού
%w Πλάτος εικόνας σε εικονοστοιχεία
%W Πλάτος εικόνας σε μονάδες πραγματικού κόσμου
%h Ύψος εικόνας σε εικονοστοιχεία
%H Ύψος εικόνας σε μονάδες πραγματικού κόσμου
%u Σύμβολο μονάδας (π.χ. px για εικονοστοιχείο)
%U Συντόμευση μονάδας
%x Active layer width in pixels
%X Active layer width in real-world units
%y Active layer height in pixels
%Y Active layer height in real-world units
%% Κυριολεκτικό σύμβολο «%»