6.20. Títol i barra d'estat de la finestra d'imatge

Figura 15.106. Formats del títol i barra d'estat de la finestra d'imatge

Formats del títol i barra d'estat de la finestra d'imatge

Aquesta pàgina us permet personalitzar el text que apareix en dos llocs: la barra de títol d'una imatge, i la barra d'estat. La barra de títol hauria d'aparèixer sobre la imatge; amb tot, això depèn també del gestor de finestres, així que no es garanteix que funcioni en tots els casos. La barra d'estat apareix sota la imatge, a la dreta. Consulteu la secció Finestra d'imatge per a més informació.


6.20.1. Triar un format

Podeu triar diversos formats predefinits, o podeu crear-ne un de propi, escrivint una cadena de format a l'àrea d'entrada. Una explicació per a entendre el format de cadena: el que teclegeu es mostra exactament igual a com es tecleja, amb l'excepció de les variables, els noms de les quals comencen amb «%». Una llista de les variables que podeu fer servir:

Variable Significat
%f Nom del fitxer de la imatge, o «Sense títol»
%F Camí complet del fitxer, o «Sense títol»
%p Número d'identificador de la imatge (és únic)
%i Número de visualització, si una imatge en té més d'una capa
%t Tipus d'imatge (RGB, escala de grisos, indexada)
%z Factor d'ampliació/reducció com a percentatge
%s Factor d'escala de l'origen (nivell d'ampliació/reducció =%d/%s)
%d Factor d'escala de la destinació (nivell d'ampliació/reducció = %d/%s)
%Dx Expandeix a x si la imatge està bruta, si no res
%Cx Expandeix a x si la imatge està neta, si no res
%l Nombre de capes
%L Nombre de capes (forma llarga)
%m Memòria usada per la imatge
%n Nom de la capa o canal actiu
%o Nom del perfil de color
%P identificador de la capa o canal actiu
%w Amplada d'imatge en píxels
%W Amplada de la imatge en unitats reals
%h Alçada d'imatge en píxels
%H Alçada de la imatge en unitats reals
%u Símbol d'unitat (per exemple px per a píxel)
%U Abreviació d'unitat
%x Active layer width in pixels
%X Active layer width in real-world units
%y Active layer height in pixels
%Y Active layer height in real-world units
%% Un símbol literal «%»