6.8. Nový obrázek

Obrázek 15.90. Předvolby pro nový obrázek

Předvolby pro nový obrázek

Na této kartě lze nastavit předvolby pro nový obrázek. Více viz dialog Nový obrázek.

Quick Mask color

This lets you define the color used to represent the Quick mask selection.