6.8. Førehandsinnstillingar for bilete

Figur 15.90. Førehandsinnstillingane for nye bilete

Førehandsinnstillingane for nye bilete

Her bestemmer du ein del normalinnstillingar som vert brukte når du opnar for å laga eit nytt bilete.

Snarmaskefarge

Her definerer du kva farge som skal representera Snarmaske-utvalet.