4.10. Sharpen

Tato funkce je opak prolnutí výběru. Nahrazuje plynulý přechod výběru do nevybraných oblastí ostrou hranicí.

[Poznámka] Poznámka

Please do not confuse this command with the Sharpen (Unsharp Mask) filter.

4.10.1. Activating the Command

You can access this command from the main menu through SelectSharpen.