4.10. Gjer skarpare

Kommandoen Gjer skarpare tar bort diffuse område rundt kantane av utvalet, og også alle andre former for kantutjamning. Det er det motsette av kommandoen Mjuke kantar. Den nye kanten følgjer prikkelinja rundt ramma.

[Notat] Notat

Please do not confuse this command with the Sharpen (Unsharp Mask) filter.

4.10.1. Aktivering

You can access this command from the main menu through SelectSharpen.