4.11. Zmenšit

Zmenšuje velikost vybrané oblasti posunutím každého bodu hranice výběru o udaný počet bodů směrem od nejbližší hrany obrázku. Prolnuti se zachová, ale v rozích nebo na jiných ostrých ohybech hrany může být jeho tvar změněn.

4.11.1. Activating the Command

You can access this command from the main menu through SelectShrink….

4.11.2. Volby

Obrázek 16.29. Dialog Zmenšit výběr

Dialog Zmenšit výběr

Zmenšit výběr o

Standardně je hodnota udávána v pixelech, ale jednotku si můžete změnit v menu Jednotek na pravé straně.

Selected area continue outside image

Was Shrink from image border; the action is unchanged. This option is only of interest if the selection runs along the edge of the image. If it does and this option is checked, then the selection shrinks away from the edge of the image. If this option is not checked, the selection continues to extend to the image border. See Selected area continue outside image.