10.3. Filmstrip

10.3.1. Overview

Obrázek 17.193. Applying example for the Filmstrip filter

Applying example for the Filmstrip filter

Original image

Applying example for the Filmstrip filter

Filter Filmstrip applied


Filmstrip filter lets you merge several pictures into a photographic film drawing.

[Poznámka] Poznámka

Tento filtr neinvertuje barvy, takže neimituje negativní film používaný k výrobě zvětšenin. Jedná se spíše o imitaci diapozitivního filmu nebo filmového pásu určeného k promítání v kině.

10.3.2. Vyvolání filtru

You can find this filter through FiltersCombineFilmstrip….

10.3.3. Options

10.3.3.1. Selection

Obrázek 17.194. Filmstrip filter options (Selection)

„Filmstrip“ filter options (Selection)

Filmstrip

Fit height to images

Použije výšku zdrojových obrázků pro výsledek.

Výška

Umožňuje nastavit výšku výsledného obrázku. Pokud jsou zdrojové obrázky jiných rozměrů, budou zvětšeny nebo zmenšeny.

Color

By clicking on the color button you can define the color of the film (around and between pictures).

Číslování

Start index

Nastavuje počáteční číslo pro číslování obrázků na filmovém pásu.

Number font

Nastavuje font číslic.

Number color

By clicking on the color button, you can define the font color of digits.

At top, At bottom

Určuje polohu čísel na filmovém pásu.

Výběr obrázku

Available images

Zobrazuje seznam obrázků, které lze pro spojení do filmového pásu použít. Jedná se o obrázky, které jsou otevřené v Gimpu.

On film

Seznam obrázků vybraných ke spojení do filmového pásu.

Přidat

Tímto tlačítkem lze dostupný obrázek zařadit mezi obrázky určené ke spojení do filmového pásu.

Odstranit

This button allows to bring a picture from On film to Available images. After that, the picture will not be used anymore in the resulting document.

10.3.3.2. Advanced

Obrázek 17.195. Filmstrip filter options (Advanced)

„Filmstrip“ filter options (Advanced)

Výška obrázku

Defines the height of each picture in the resulting image.

Image spacing

Určuje rozestup obrázků na filmovém pásu.

Hole offset

Určuje polohu děr vzhledem k okraji obrázku.

Hole width

Určuje šířku děr ve filmovém pásu.

Hole height

Určuje výšku děr ve filmovém pásu.

Hole spacing

Určuje rozestupy mezi děrami na filmovém pásu.

Number height

Určuje výšku číslic na filmovém pásu relativně k výšce obrázku.