3.5. Gradient

This tool fills the selected area with a gradient from the foreground and background colors by default, but there are many options. To make a gradient, drag the cursor in the direction you want the gradient to go and you release the mouse button when you feel you have the right position and size of your gradient. The softness of the gradient depends on how far you drag the cursor. The shorter the drag distance, the sharper it will be.

If you click and drag outside the selection, only a part of the gradient will appear in the selection.

S tímto nástrojem lze provádět celou řadu zajímavých věcí a množství možností může být zpočátku trochu matoucí. Nejdůležitějšími volbami je Přechod a Tvar. Kliknutím na ikonu přechodu se otevře okno pro výběr přechodu, ve kterém můžete vybrat požadovaný přechod. Můžete také vytvářet a ukládat vlastní přechody.

Pro Tvar je k dispozici 11 různých možností: Lineární, Bilineární, Radiální, Čtvercový, Kuželový (symetrický), Kuželový (nesymetrický), Pronikající (úhlový), Pronikající (kulový), Pronikající (důlkový), Spirála (ve směru hodinových ručiček) a Spirála (proti směru hodinových ručiček). Jsou podrobně popsány níže. Volby typu pronikání jsou nejzajímavější, nechají totiž přechod kopírovat tvar výběru, jakkoliv je komplikovaný. Na rozdíl od ostatních případů nejsou pronikající přechody ovlivněny délkou tažení ani místem kliknutí, jsou plně definované tvarem výběru.

[Tip] Tip

V režimu Rozdíl dochází k fantastickým efektům.

3.5.1. Activating the Tool

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the main menu: ToolsPaint ToolsGradient.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the G keyboard shortcut.

3.5.2. Options

Obrázek 14.55. The Gradient tool dialog

The Gradient tool dialog

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Mode; Opacity
See the Common Paint Tool Options for a description of tool options that apply to many or all paint tools.
Gradient

A variety of gradient patterns can be selected from the drop-down list. The tool causes a shading pattern that transitions from foreground to background color or introduces others colors, in the direction the user determines by drawing a line in the image. For the purposes of drawing the gradient, clicking on the Reverse reverses the gradient direction with the effect, for instance, of swapping the foreground and background colors.

On the right hand, a button to open the Gradient Editor dialog.

Blend Color Space
  • Perceptual RGB: When this option is chosen, the Blend Color Space is sRGB. This is the default.

  • Linear RGB: When this option is chosen, the Blend Color Space is linearized sRGB (defined by the sRGB primaries and a linear tone reproduction curve). This results in gradients that resemble the physical behavior of light. This option should be used if the color, as measured with a colorimeter, should change linearly with the distance from the color stops within the gradient.

  • CIE Lab: When this option is chosen, the Blend Color Space is CIE L*a*b*. This perceptionally uniform color space is used to model human perception of color blending.

Tvar

GIMP provides 11 shapes, which can be selected from the drop-down list. Details on each of the shapes are given below.

Obrázek 14.56. Examples of gradient shapes

Examples of gradient shapes

Lineární

Examples of gradient shapes

Bi-Linear

Examples of gradient shapes

Radiální


Lineární

This gradient begins with the foreground color at the starting point of the drawn line and transitions linearly to the background color at the ending point.

Bi-Linear

This shape proceeds in both directions from the starting point, for a distance determined by the length of the drawn line. It is useful, for example, for giving the appearance of a cylinder.

Radiální

This gradient gives a circle, with foreground color at the center and background color outside the circle. It gives the appearance of a sphere without directional lighting.

Square; Shaped

Obrázek 14.57. Square-shaped gradient examples

Square-shaped gradient examples

Čtverec

Square-shaped gradient examples

Shaped (angular)

Square-shaped gradient examples

Shaped (spherical)

Square-shaped gradient examples

Shaped (dimpled)


There are four shapes that are some variant on a square: Square, Shaped (angular), Shaped (spherical), and Shaped (dimpled). They all put the foreground color at the center of a square, whose center is at the start of the drawn line, and whose half-diagonal is the length of the drawn line. The four options provide a variety in the manner in which the gradient is calculated; experimentation is the best means of seeing the differences.

Conical (symmetric); Conical (asymmetric)

Obrázek 14.58. Conical gradient examples

Conical gradient examples

Conical (symmetrical)

Conical gradient examples

Conical (asymmetrical)


The Conical (symmetrical) shape gives the sensation of looking down at the tip of a cone, which appears to be illuminated with the background color from a direction determined by the direction of the drawn line.

Conical (asymmetric) is similar to Conical (symmetric) except that the "cone" appears to have a ridge where the line is drawn.

Spiral (clockwise); Spiral (counterclockwise)

Obrázek 14.59. Spiral gradient examples

Spiral gradient examples

Spiral (clockwise)

Spiral gradient examples

Spiral (counterclockwise)


The Spiral shape provide spirals whose repeat width is determined by the length of the drawn line.

Opakování
  • None (extend) as default.

  • None (truncate): areas before and after endpoints are truncated.

  • Sawtooth wave: the Sawtooth pattern is achieved by beginning with the foreground, transitioning to the background, then starting over with the foreground.

  • Triangular wave: starts with the foreground, transitions to the background, then transitions back to the foreground.

Offset

Rozbalovací nabídka Režim umožňuje zvolit aplikační režim. Popis jednotlivých režimů naleznete ve Slovníčku pojmů.

Obrázek 14.60. Blend tool: Offset example

„Blend“ tool: Offset example

Top, Offset = 0 ; Bottom, Offset = 50%


Viz Rozptylovaní.

Dithering is explained in the Glossary

Adaptivní převzorkování

This is a more sophisticated means of smoothing the "jagged" effect of a sharp transition of color along a slanted or curved line. To find out what works best in your case, you will have to test this yourself.

Instant mode
[Varování] Varování

The option must be activated (with Shift also) before starting drawing gradient.

When this option is checked, the gradient line disappears as soon as you release the mouse button. You can't edit color stops before applying the gradient fill.

Modify active gradient

When this option is checked, the custom gradient is not created automatically and must be created manually. The option can be activated before starting drawing gradient or if the active gradient is not the custom gradient. Allows changing user-writable gradients directly rather than creating copies of them.

3.5.3. Editing Gradient

On-canvas editing

All the Gradient Editor dialog features are available directly on canvas. You can create and delete color stops, select and shift them, assign colors to color stops, change blending and coloring for segments between color stops, create color stops from midpoints.

Select a gradient in the gradient dialog. Click and drag on canvas. A line is drawn and the gradient is displayed. You can edit this gradient by moving the mouse pointer on this line. As soon as you try to edit gradient, GIMP creates a custom gradient, which is a copy of the selected gradient. It becomes the active gradient and will be preserved across sessions. Here, we use the Abstract3 gradient.

The Abstract3 gradient, with endpoints

At both ends of the line, you can see a Start endpoint and an End endpoint. Click and drag an endpoint (the mouse pointer is accompanied with a moving cross) to move it where you want on your screen. A small window appears showing data about the selected endpoint: the position of the mouse (coordinate origin is the upper left corner of image or selection), the starting (left) and the ending (right) color of the gradient.

End point moved

[Poznámka] Poznámka

In you only move endpoints, the custom gradient is not created yet.

On the line, you can see several small squares. These are Stops that divide gradient into segments. You can edit segments separately. Click and drag stops to move them (the active endpoint takes a yellow color). As soon as you move a stop, the custom gradient is created. The small data window shows a button that allow you to remove the active stop.

Stop point moved and data window

If you move the mouse pointer on the line, a Midpoint shows up. Then, the small data window has two buttons: to create a new stop at midpoint, and to center midpoint.

For Stops and Midpoints, Position refers to the gradient line: 0 is start endpoint, 100 is end endpoint.

Blending: you can change the blending mode between two stops, using the drop-down list. The Step option creates a hard-edge transition between the two adjacent color stops at the midpoint.

Obrázek 14.61. Step option example

„Step“ option example

Original gradient

„Step“ option example

Step applied at Midpoint2


Changing color: in stop and end data windows, you have color buttons with a drop-down list. The default option is Fixed; this means that color choice will be independent from foreground and background colors. Click on a color button to open a color selector.

Key modifiers (Defaults)

Ctrl omezuje úhel pro vytvoření přechodu na násobky patnácti stupňů.

Alt or Ctrl+Alt to move the whole line.

The Gradient Editor

The Gradient Editor still exists: 3.5.3 – „Editor přechodů“.