2.6. Åbn placering …

Denne kommando åbner dialogen Åbn placering, som giver dig mulighed for at indlæse et billede fra en online- eller netværksplacering (angivet med en URI) i et hvilket som helst af de formater, som GIMP understøtter.

2.6.1. Aktivering af kommandoen

  • Du kan tilgå denne kommando i hovedmenuen gennem FilÅbn placering ….

2.6.2. Beskrivelse af dialogen

De mest typiske skemaer til at åbne billeder med er:

file://

for at åbne et billede på et lokalt drev

Du kan udelade præfikset file:// og åbne billeder ved blot at indsætte en absolut eller relativ sti og et filnavn her.

Standardbasismappen for relative stier afhænger af dit styresystem. Det er typisk /home/<brugernavn>/ i Linux, C:\Documents and Settings\<brugernavn>\My Documents\My Images\ i Windows og /Users/<brugernavn>/ i Mac OS X.

ftp://

for at åbne et billede på en ftp-server

https://, http://

for at indlæse et billede fra et websted

[Vink] Vink

Når du besøger en internetside, kan du højreklikke på et billede og vælge Kopier link til billede i genvejsmenuen. Indsæt derefter linket i dialogen Åbn placering for at åbne den i GIMP.

Selv om denne kommando gør det meget nemt at hente billeder fra websteder: Respektér venligst ophavsretten! Billeder, selv om de er offentliggjort på internettet, kan ikke altid bruges frit.