2.6. Obre la ubicació…

El diàleg «Obre una ubicació» permet carregar una imatge des d'una ubicació en línia o de xarxa, especificada per un URI, en qualsevol dels formats que el GIMP admet.

2.6.1. Activar l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú FitxerObre una ubicació….

2.6.2. Descripció de la finestra de diàleg

Els esquemes més típics per a obrir imatges són:

file://

per a obrir una imatge d'una unitat de disc local

Podeu ometre el prefix «file://» i obrir les imatges simplement posant-hi un camí absolut o relatiu i el nom del fitxer.

La carpeta base predeterminada per als camins relatius depèn del sistema operatiu. Generalment és /home/<nom_de_usuari>/ en Linux, C:\Documents and Settings\<nom_de_usuari>\My Documents\My Images\ en Windows i /Users/<nom_de_usuari>/ en Mac OS X.

ftp://

per a obrir una imatge des d'un servidor ftp

https://, http://

per a carregar una imatge des d'un lloc web

[Suggeriment] Suggeriment

Quan visiteu un lloc d'internet, podeu fer clic amb el botó dret del ratolí en una imatge i triar «Copia l'adreça de l'enllaç» en el menú desplegable. Llavors enganxeu-la en el diàleg «Obre una ubicació» per a obrir-la en el GIMP.

Encara que aquesta ordre fa molt fàcil agafar imatges des de llocs web: Respecteu els drets d'autor si us plau! Les imatges, encara que estiguin publicades en internet no sempre són lliures perquè les useu.