9.5. Normalt kort

9.5.1. Oversigt

Dette filter genererer et normalt kort ud fra et højdekort. Det er tidligt indledende arbejde, og meget mere forventes at blive gjort.

Vi vil bruge et højdekort oprettet med Afsnit 14.8, “Simplex Noise”:

Figur 17.182. Eksempel på normalt kort

Eksempel på normalt kort

Højdekortet

Eksempel på normalt kort

Filter anvendt med standardindstillinger, som resulterer i det normale kort


9.5.2. Aktivér filteret

Dette filter findes i hovedmenuen under FiltreGenereltNormalt kort ….

9.5.3. Indstillinger

Figur 17.183. Indstillinger for Normalt kort

Indstillinger for “Normalt kort”

Forudindstilling, inputtype, tilpasning, indstillinger for blanding, forhåndsvisning, opdelt visning
[Bemærk] Bemærk

Disse indstillinger er beskrevet i Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Skalering

Hvor meget højdeværdierne skal skaleres; forøger eller formindsker ujævnheder.

Skalering = 2

x-, y-komponent

Den komponent der bruges til x- og y-koordinater: Du kan vælge mellem de tre RGB-farver til ujævnhederne.

Bemærk, at hvis du ændrer disse værdier, tilføjes nye farver til de eksisterende farver, hvilket giver de komplementære farver.

Vend x, y

Vend x- og y-koordinaterne: Vend ujævnhedens farver vandret og lodret. Ujævnheder har en klar kant og en modsat mørk kant, hvilket giver en fornemmelse af, at lyset kommer fra en bestemt retning. For at se ujævnheder i stedet for huller, skal lyset komme fra øverste venstre hjørne; leg med Vend x og Vend y for at få denne belysning.

Efter at have leget med Vend x og Vend y

Hele z-området

Brug hele [0, 1]-området til at kode z-koordinaterne: Du kan få en mere brat farveovergang.

Fliselagt

Opret et fliselagt kort: