10.3. Filmstrimmel

10.3.1. Oversigt

Figur 17.193. Anvendelseseksempel for filteret Filmstrimmel

Anvendelseseksempel for filteret Filmstrimmel

Oprindeligt billede

Anvendelseseksempel for filteret Filmstrimmel

Filteret Filmstrimmel anvendt


Filteret Filmstrimmel giver dig mulighed for at lægge flere billeder sammen til en tegning af en fotografisk film.

[Bemærk] Bemærk

Filteret inverterer ikke farver, så det efterligner ikke negativ film som dem, der bruges til at lave tryk. Se det i stedet som en efterligning af diasfilm eller biograffilm.

10.3.2. Tilgå filteret

Du kan finde filteret gennem FiltreKombineringFilmstrimmel ….

10.3.3. Indstillinger

10.3.3.1. Markering

Figur 17.194. Filterindstillinger for Filmstrimmel (Markering)

Filterindstillinger for “Filmstrimmel” (Markering)

Filmstrimmel

Tilpas højde til billeder

Anvender højden af det originale billede til det færdige.

Højde

Indstillingen giver dig mulighed for at angive højden på det færdige billede. Har de oprindelige billeder forskellige størrelser, vil de blive skaleret til denne størrelse.

Farve

Du kan angive filmens farve (omkring og mellem billeder) ved at klikke på farveknappen.

Nummerering

Startindeks

Angiver det starttal, der vil blive brugt på billederne.

Skrifttype til tal

Angiver skrifttypen til tal.

Tals farve

Du kan angive farven på tallene ved at klikke på farveknappen.

Øverst, Nederst

Angiver placeringen af tallet.

Billedmarkering

Tilgængelige billeder

Viser de billeder, der kan forenes. Billederne er dem, der allerede er åbne i GIMP.

På film

Viser de billeder, der er valgt til at blive lagt sammen.

Tilføj

Knappen giver brugeren mulighed for at placere et tilgængeligt billede i afsnittet På film.

Fjern

Knappen giver dig mulighed for at flytte et billede fra På film til Tilgængelige billeder. Billedet vil derefter ikke blive brugt i det færdige billede.

10.3.3.2. Avanceret

Figur 17.195. Filterindstillinger for Filmstrimmel (Avanceret)

Filterindstillinger for “Filmstrimmel” (Avanceret)

Billedhøjde

Angiver højden af hvert billede i det færdige billede.

Billedmellemrum

Angiver mellemrummet mellem billederne, som de vil blive sat ind i det færdige billede.

Hulforskydning

Angiver positionen af huller fra billedkanten.

Hulbredde

Angiver bredden af hullerne i det færdige billede.

Hulhøjde

Angiver højden af hullerne i det færdige billede.

Hulmellemrum

Angiver afstanden mellem hullerne

Talhøjde

Angiver højden af indeksnummeret proportionalt med højden af billedet.