10.3. Λουρίδα ταινίας

10.3.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.195. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο λουρίδας ταινίας

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο λουρίδας ταινίας

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο λουρίδας ταινίας

Εφαρμόστηκε το φίλτρο «Λουρίδα ταινίας»


Το φίλτρο λουρίδα ταινίας σας επιτρέπει να συγχωνεύετε πολλές εικόνες σε μια λήψη φωτογραφικής ταινίας.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτό το φίλτρο δεν αντιστρέφει χρώματα, έτσι δεν μιμείται αρνητικά φιλμ όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για παραγωγή εκτυπώσεων. Αντί για αυτό θα πρέπει να σκεφτείτε το αποτέλεσμα ως μια απομίμηση ταινίας διαφανειών ή ταινίας κινηματογράφου.

10.3.2. Πρόσβαση αυτού του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΣυνδυασμόςΛουρίδα ταινίας….

10.3.3. Επιλογές

10.3.3.1. Επιλογή

Σχήμα 17.196. Επιλογές φίλτρου «Λουρίδα ταινίας» (Επιλογή)

Επιλογές φίλτρου «Λουρίδα ταινίας» (Επιλογή)

Λουρίδα ταινίας

Προσαρμογή ύψους στις εικόνες

Εφαρμογή του ύψους των αρχικών εικόνων στην τελική.

Ύψος

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να καθορίσετε το ύψος της τελικής εικόνας. Εάν οι αρχικές έχουν διαφορετικά μεγέθη, θα κλιμακωθούν σε αυτό το μέγεθος.

Χρώμα

Πατώντας στο χρωματικό πλήκτρο, μπορείτε να καθορίσετε το χρώμα της ταινίας (γύρω από και μεταξύ εικόνων).

Αρίθμηση

Έναρξη ευρετηρίου

Καθορισμός του εναρκτήριου αριθμού που θα χρησιμοποιηθεί για τις εικόνες.

Number font

Καθορίζει τη γραμματοσειρά των ψηφίων.

Number color

Πατώντας στο πλήκτρο χρώματος, μπορείτε να καθορίσετε το χρώμα γραμματοσειράς των ψηφίων.

Στην κορυφή, Στον πυθμένα

Καθορισμός της θέσης του αριθμού.

Επιλογή εικόνας

Διαθέσιμες εικόνες

Εμφάνιση των εικόνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγχώνευση. Οι εικόνες είναι αυτές που είναι ήδη ανοιχτές στο GIMP.

Σε ταινία

Εμφάνιση των επιλεγμένων εικόνων για συγχώνευση.

Προσθήκη

Αυτό το κουμπί επιτρέπει στο χρήστη να βάλει μια διαθέσιμη εικόνα στην ενότητα «Στην ταινία».

Αφαίρεση

Αυτό το πλήκτρο επιτρέπει να μεταφέρετε μια εικόνα από «Στην ταινία» στο «Διαθέσιμες εικόνες». Μετά από αυτό, η εικόνα δεν θα χρησιμοποιηθεί πια στο τελικό έγγραφο.

10.3.3.2. Προχωρημένο

Σχήμα 17.197. Επιλογές φίλτρου «Λουρίδα ταινίας» (Προχωρημένες)

Επιλογές φίλτρου «Λουρίδα ταινίας» (Προχωρημένες)

Ύψος εικόνας

Καθορίζει το ύψος της κάθε εικόνας στην τελική εικόνα.

Διάκενο εικόνας

Καθορίζει την απόσταση μεταξύ των απεικονίσεων όπως θα εισαχθούν στη μελλοντική εικόνα.

Μετατόπιση οπής

Καθορίζει τη θέση οπής από το περίγραμμα εικόνας.

Πλάτος οπής

Ορίζει το πλάτος των οπών στην τελική εικόνα.

Ύψος οπής

Ορίζει το ύψος των οπών στην τελική εικόνα.

Διάκενο οπής

Ορίζει την απόσταση μεταξύ των οπών

Ύψος αριθμού

Καθορίζει το ύψος του αριθμού ευρετηρίου, αναλογικά με το ύψος της εικόνας.