2.15. Εκτύπωση

Το GIMP έχει τη δική του μονάδα εκτύπωσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σελίδα και την εικόνα. Ένα πλήκτρο προεπισκόπησης σάς επιτρέπει να επαληθεύσετε το αποτέλεσμα πριν από την εκτύπωση.

Σχήμα 16.10. Ο διάλογος «Εκτύπωση»

Ο διάλογος «Εκτύπωση»

[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Εκτύπωση των φωτογραφιών σας.

2.15.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through FilePrint,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+P.