2.14. Δημιουργία πρότυπου…

Η εντολή Δημιουργία πρότυπου… ανοίγει τον διάλογο «Δημιουργία νέου προτύπου» που επιτρέπει τη δημιουργία ενός προτύπου με τις ίδιες διαστάσεις και χρωματικό χώρο όπως η τρέχουσα εικόνα. Εμφανίζεται ένας διάλογος, που σας ζητά το όνομα του νέου πρότυπου. Έπειτα το πρότυπο αποθηκεύεται και γίνεται διαθέσιμο στον διάλογο Νέα εικόνα. Εάν του δώσετε ένα όνομα που ήδη υπάρχει, το GIMP δημιουργεί ένα μοναδικό όνομα προσαρτώντας έναν αριθμό σε αυτό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διάλογο Πρότυπα για να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε πρότυπα.

2.14.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΑρχείοΔημιουργία πρότυπου…. Δεν υπάρχει προεπιλεγμένη συντόμευση πληκτρολογίου.