11. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Η Free Software Foundation μπορεί να δημοσιεύσει νέες αναθεωρημένες εκδόσεις της άδειας ελεύθερης τεκμηρίωσης GNU από καιρό σε καιρό. Τέτοιες νέες εκδόσεις θα είναι παρόμοιες στο πνεύμα με την τρέχουσα έκδοση, αλλά ίσως διαφέρουν σε λεπτομέρειες που αντιμετωπίζουν νέα προβλήματα ή ζητήματα. Δείτε https://www.gnu.org/copyleft/.

Κάθε έκδοση της άδειας παίρνει έναν ξεχωριστό αριθμό έκδοσης. Εάν το έγγραφο καθορίζει αυτήν την ιδιαίτερη αριθμημένη έκδοση αυτής της άδειας «ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης» που εφαρμόζεται σε αυτό, έχετε την επιλογή να ακολουθήσετε τους όρους και συνθήκες είτε της καθορισμένης έκδοσης ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης που δημοσιεύτηκε (όχι ως πρόχειρη) από την Free Software Foundation. Εάν το έγγραφο δεν καθορίζει έναν αριθμό έκδοσης αυτής της άδειας μπορείτε να διαλέξετε οποιαδήποτε έκδοση που δημοσιεύτηκε (όχι ένα σχέδιο) από την Free Software Foundation.