11. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See https://www.gnu.org/copyleft/.

Κάθε έκδοση της άδειας παίρνει έναν ξεχωριστό αριθμό έκδοσης. Εάν το έγγραφο καθορίζει αυτήν την ιδιαίτερη αριθμημένη έκδοση αυτής της άδειας «ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης» που εφαρμόζεται σε αυτό, έχετε την επιλογή να ακολουθήσετε τους όρους και συνθήκες είτε της καθορισμένης έκδοσης ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης που δημοσιεύτηκε (όχι ως πρόχειρη) από την Free Software Foundation. Εάν το έγγραφο δεν καθορίζει έναν αριθμό έκδοσης αυτής της άδειας μπορείτε να διαλέξετε οποιαδήποτε έκδοση που δημοσιεύτηκε (όχι ένα σχέδιο) από την Free Software Foundation.