Παράρτημα E. Ελεύθερη άδεια τεκμηρίωσης GNU

Έκδοση 1.2, Νοέμβρης 2002

Πίνακας Περιεχομένων

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
2. ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΛΕΞΗ
4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
6. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
7. ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
8. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΡΣΑΣΙΕΣ
9. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
10. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
11. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτήν την άδεια για τα έγγραφά σας

Note that any translations of the GNU Free Documentation License are not published by the Free Software Foundation, and do not legally state the distribution terms for software that uses the GNU FDL-only the original English text of the GNU FDL does that.

Η ομάδα τεκμηρίωσης του GIMP

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Οποιοσδήποτε επιτρέπεται να αντιγράψει και να διανείμει αντίγραφα αυτού του εγγράφου άδειας, αλλά η αλλαγή δεν επιτρέπεται.

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο σκοπός αυτής της άδειας είναι να γίνει ένα εγχειρίδιο, βιβλίο ή άλλο λειτουργικό και χρήσιμο έγγραφο «ελεύθερο » με την έννοια της ελευθερίας: να βεβαιώνει οποιονδήποτε για την αποτελεσματική ελευθερία να αντιγράφει και να το αναδιανείμει, με ή χωρίς τροποποίηση του, είτε εμπορικά είτε όχι. Δευτερεύοντος, αυτή η άδεια διατηρεί για το συγγραφέα και εκδότη έναν τρόπο για λήψη μνείας για την εργασία του, ενώ δεν θεωρείται υπεύθυνος για τροποποιήσεις που έγιναν από άλλους.

Αυτή η άδεια είναι ένα είδος «ελεύθερων δικαιωμάτων» που σημαίνει ότι οι παράγωγες εργασίες του εγγράφου πρέπει να είναι οι ίδιες ελεύθερες με την ίδια έννοια. Συμπληρώνει την γενική δημόσια άδεια του GNU, που είναι μια άδεια ελεύθερων δικαιωμάτων σχεδιασμένη για ελεύθερο λογισμικό.

Αυτή η άδεια σχεδιάστηκε για χρήση σε εγχειρίδια για ελεύθερο λογισμικό, επειδή το ελεύθερο λογισμικό χρειάζεται ελεύθερη τεκμηρίωση: ένα ελεύθερο πρόγραμμα πρέπει να έρθει με εγχειρίδια που παρέχουν τις ίδιες ελευθερίες με αυτές του λογισμικού. Αλλά αυτή η άδεια δεν περιορίζεται σε εγχειρίδια λογισμικού· μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε κειμενική εργασία, ανεξάρτητα από το θέμα ή εάν δημοσιεύτηκε ως τυπωμένο βιβλίο. Συνιστούμε αυτήν την άδεια κυρίως για εργασίες των οποίων ο σκοπός είναι διδασκαλία ή αναφορά.