12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτήν την άδεια για τα έγγραφά σας

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την άδεια σε ένα έγγραφο που γράψατε, να συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο της άδειας στο έγγραφο και να βάλετε τις επόμενες σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και αδείας ακριβώς μετά τη σελίδα τίτλου:

Πνευματικά δικαιώματα (c) ΕΤΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ. Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης του παρόντος εγγράφου υπό τους όρους της ελεύθερης άδειας τεκμηρίωσης GNU, έκδοσης 1.2 ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσής της από το ίδρυμα ελεύθερου λογισμικού, χωρίς αμετάβλητα τμήματα, κείμενα εξωφύλλου και κείμενα οπισθόφυλλου. Αντίγραφο αυτής της άδειας περιλαμβάνεται στην ενότητα με τίτλο «GNU ελεύθερη άδεια τεκμηρίωσης».

Εάν έχετε αμετάβλητες ενότητες, κείμενα εμπροσθόφυλλου και κείμενα οπισθόφυλλου αντικαταστήστε τη γραμμή «με...κείμενα.» με αυτή:

με τις αμετάβλητες ενότητες να ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΟΥΣ, με τα κείμενα εμπροσθόφυλλου να ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ και με τα κείμενα οπισθόφυλλου να ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ.

Εάν έχετε αμετάβλητες ενότητες χωρίς κείμενα εξώφυλλου, ή κάποιο άλλο συνδυασμό των τριών , συγχωνεύστε αυτά τα δύο εναλλακτικά για να ταιριάζουν στην κατάσταση.

Εάν το έγγραφό σας περιέχει σημαντικά παραδείγματα κώδικα προγράμματος, συνιστούμε την έκδοση αυτών των παραδειγμάτων παράλληλα κάτω από τη επιλογή σας της άδειας ελεύθερου λογισμικού, τέτοιας όπως στη GNU γενική δημόσια άδεια, για να επιτραπεί η χρήση τους σε ελεύθερο λογισμικό.