8.28. Το υπομενού «Αποκορεσμός»

Σχήμα 16.204. Το υπομενού «Συστατικά»

Το υπομενού «Συστατικά»

Το υπομενού Αποκορεσμός περιέχει λειτουργίες που μετατρέπουν μια εικόνα σε αναπαράσταση κλίμακας του γκρι, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους.

8.28.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΑποκορεσμός.