8.28. Το υπομενού «Αποκορεσμός»

Σχήμα 16.187. Το υπομενού «Συστατικά»

Το υπομενού «Συστατικά»

Το υπομενού Αποκορεσμός περιέχει λειτουργίες που μετατρέπουν μια εικόνα σε αναπαράσταση κλίμακας του γκρι, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους.

8.28.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through ColorsDesaturate.