8.28. El submenú «Dessatura»

Figura 16.187. El submenú «Components»

El submenú «Components»

El submenú Dessatura conté operacions que converteixen una imatge en una representació en escala de grisos mitjançant diferents mètodes.

8.28.1. Activa l'ordre

Aquest filtre es troba en el menú ColorsDessatura.