8.28. El submenú «Dessatura»

Figura 16.190. El submenú «Components»

El submenú «Components»

El submenú Dessatura conté operacions que converteixen una imatge en una representació en escala de grisos mitjançant diferents mètodes.

8.28.1. Activa l'ordre

You can access this command from the main menu through ColorsDesaturate.