8.42. Το υπομενού «Απεικόνιση τόνου»

Σχήμα 16.224. Το υπομενού «Απεικόνιση τόνου»

Το υπομενού «Απεικόνιση τόνου»

Το υπομενού Απεικόνιση τόνων περιέχει λειτουργίες που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε την απεικόνιση τόνων για να ρυθμίσετε τα χρώματα των εικόνων. Τα περισσότερα από τα φίλτρα παρέχουν τρόπους προσαρμογής εικόνων υψηλού δυναμικού εύρους (HDR) σε παρουσίαση με χρήση χαμηλού δυναμικού εύρους.

8.42.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΑπεικόνιση τόνου.