3.6. Αντιγραφή

Η εντολή Αντιγραφή αντιγράφει την τρέχουσα επιλογή και την αποθηκεύει στο πρόχειρο. Οι πληροφορίες μπορούν να ανακληθούν χρησιμοποιώντας τις εντολές Επικόλληση, Επικόλληση στην επιλογή, ή Επικόλληση ως νέα εικόνα. Εάν δεν υπάρχει επιλογή, όλη η τρέχουσα στρώση αντιγράφεται. Η «Αντιγραφή» δουλεύει μόνο στην τρέχουσα ενεργή στρώση. Κάθε στρώση πάνω ή κάτω της αγνοούνται.

3.6.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through EditCopy,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+C.