3.22. Προτιμήσεις

Αυτή η εντολή εμφανίζει τον Διάλογο προτιμήσεων, που σας επιτρέπει να αλλάξετε μια ποικιλία ρυθμίσεων που επηρεάζουν την εμφάνιση, αίσθηση και απόδοση του GIMP.

3.22.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through EditPreferences.