3.23. Συσκευές εισόδου

Αυτή η εντολή εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Εκτεταμένες συσκευές εισόδου, το οποίο σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συσκευών εισόδου, όπως ποντίκι, ταμπλέτα σχεδίασης κ.λπ.

3.23.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΣυσκευές εισόδου.