3.23. Συσκευές εισόδου

Αυτή η εντολή εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Εκτεταμένες συσκευές εισόδου, το οποίο σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συσκευών εισόδου, όπως ποντίκι, ταμπλέτα σχεδίασης κ.λπ.

3.23.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through EditInput Devices.