2.7. Άνοιγμα πρόσφατων

Επιλέγοντας το Άνοιγμα προσφάτων εμφανίζεται ένα υπομενού με τα ονόματα των αρχείων που ανοίχτηκαν πρόσφατα στο GIMP. Απλά πατήστε σε ένα όνομα για να το ξανανοίξετε. Δείτε τον Διάλογο ιστορικού εγγράφου στον τέλος του υπομενού ανοίγματος προσφάτου, εάν δεν μπορείτε να βρείτε την εικόνα σας.

2.7.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through FileOpen Recent.