2.18. Εμφάνιση στο διαχειριστή αρχείων

You can access this command from the main menu through FileShow in File Manager.

Αυτή η εντολή ανοίγει τον διαχειριστή αρχείων στον κατάλογο που περιέχει την ενεργή εικόνα