2.19. Κλείσιμο

Η εντολή Κλείσιμο κλείνει την ενεργή εικόνα. Απενεργοποιείται εάν δεν υπάρχει ανοικτή εικόνα.

Το κλείσιμο μιας εικόνας δεν μπορεί να αναιρεθεί: μόλις κλείσει, όλα έχουν φύγει, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού αναίρεσης. Εάν η εικόνα δεν είναι «καθαρή» — δηλαδή, εάν την έχετε αλλάξει από την τελευταία φορά που την αποθηκεύσατε — θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε πραγματικά να την κλείσετε.

[Σημείωση] Σημείωση

Μια εικόνα επισημαίνεται ως καθαρή, μόνο όταν αποθηκεύεται ως αρχείο XCF. Η εξαγωγή σε διαφορετική μορφή εικόνας δεν επισημαίνει μια αλλαγμένη εικόνα ως καθαρή, καθώς δεν διατηρεί όλες τις πληροφορίες στην εικόνα.

2.19.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through FileClose,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+W.

  • Για τα περισσότερα συστήματα στα οποία το τρέχει το GIMP, μπορείτε επίσης να το εκτελέσετε πατώντας ένα κουμπί «Κλείσιμο» κάπου στη γραμμή τίτλου του παραθύρου εικόνας. Η τοποθεσία και εμφάνιση αυτού του πλήκτρου προσδιορίζονται από το παραθυριακό σύστημα και τον διαχειριστή παραθύρου. Εάν δεν υπάρχει ανοικτή εικόνα, πατώντας σε αυτό το πλήκτρο κλείνει το GIMP.