8.58. Πρόσμειξη

Αυτό το φίλτρο μπορεί να μειώσει τον αριθμό των χρωμάτων σε μια εικόνα μειώνοντας τα επίπεδα ανά κανάλι (χρώματα και άλφα). Μπορούν να καθοριστούν διαφορετικές μέθοδοι πρόσμειξης (dithering) για την εξουδετέρωση του κβαντισμού της επαγόμενης ζώνης.

8.58.1. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under ColorsDither….

8.58.2. Επιλογές

Σχήμα 16.242. Διάλογος φίλτρου ανάμειξης

Διάλογος φίλτρου ανάμειξης

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Επίπεδα κόκκινου, επίπεδα πράσινου, επίπεδα γαλάζιου, επίπεδα Alpha

Αυτά τα ρυθμιστικά σάς επιτρέπουν να ορίσετε τον αριθμό των επιπέδων για τα αντίστοιχα κανάλια κόκκινου, πράσινου, γαλάζιου και άλφα.

Μέθοδος πρόσμειξης (dithering)

Εδώ, μπορείτε να ορίσετε τη μέθοδο πρόσμειξης (dithering) που θα χρησιμοποιήσετε.

Καμία

Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία πρόσμειξη (dithering) στην εικόνα.

Floyd-Steinberg

Αυτή είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος πρόσμειξης (dithering) και η προεπιλογή για αυτό το φίλτρο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα An;ameijh Φλόυντ–Στάινμπεργκ στη Wikipedia.

Bayer

Ο πίνακας Bayer είναι μια άλλη κοινή μέθοδος πρόσμειξης (dithering) που χρησιμοποιείται για τη μείωση του αριθμού των χρωμάτων. Ο αλγόριθμος χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτα μοτίβα διασταυρούμενων γραμμών στο αποτέλεσμα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Ordered dithering στη Βικιπαίδεια.

Τυχαία, Τυχαία συμμεταβλητή

Αυτές οι μέθοδοι πρόσμειξης χρησιμοποιούν την τυχαιοποίηση των τιμών των εικονοστοιχείων για να μειώσουν τον αριθμό των χρωμάτων.

Αριθμητική πρόσθεση, συμμεταβλητή αριθμητικής πρόσθεσης, Αριθμητική αποκλειστική διάζευξη, συμμεταβλητή αριθμητική αποκλειστική διάζευξη

Αυτές οι μέθοδοι πρόσμειξης (dithering) είναι χωρικά σταθερές και βασίζονται σε μαγικούς αριθμούς και αριθμητική. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα πρόσμειξη.

Γαλάζιος θόρυβος, συμμεταβλητή γαλάζιου θορύβου

Αυτές οι μέθοδοι πρόσμειξης (dithering) με τον λεγόμενο μπλε θόρυβο έχουν βρεθεί ότι είναι οι λιγότερο αντιαισθητικές και ενοχλητικές. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσμειξη (Dithering) στην επεξεργασία εικόνας στη Wikipedia.

Τυχαίος σπόρος, νέος σπόρος

Το πλαίσιο Τυχαίος σπόρος σάς επιτρέπει να επιλέξετε έναν νέο σπόρο για τον αλγόριθμο τυχαιοποίησης που χρησιμοποιείται στις δύο μεθόδους τυχαίας πρόσμειξης. Το πλήκτρο Νέος σπόρος επιλέγει έναν νέο τυχαίο σπόρο για εσάς.

Τύπος εισαγωγής, Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση και Προβολή διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».